Οι Συνεργάτες μας


Misa Italy

Το Ιταλικό εργοστάσιο MISA είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής εμπορικού και βιομηχανικού πάνελ με κλειδιά. Αποκλειστικά κατασκευαστής πάνελ κάτοχος της παγκόσμιας πατέντας MVS κατασκευάζει ψυκτικούς θαλάμους όλων των κατηγοριών υψηλής ποιότητας.

www.misa-coldrooms.com

TechnoBlock Italy

Ιταλικό εργοστάσιο κατασκευής ψυκτικών μονάδων εμπορικής και βιομηχανικής ψύξης. Μηχανήματα compact - διαιρούμενα και multi όλων των κατηγοριών συναρμολογημένα και πιστοποιημένα από την κορυφαία γραμμή παραγωγής ψυκτικών μηχανημάτων της Ευρώπης.

www.technoblock.it

Pego Italy

Κορυφαίος Ιταλικός οίκος κατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων και συστημάτων καταγραφής ψύξης.

www.pego.it

Brescancin S.r.l. - Italy

Ιταλικό εργοστάσιο κατασκευής ραφιών αλουμινίου πολυαιθυλενίου ειδικά για ψυκτικούς θαλάμους και ψυκτικές αποθήκες.

www.brescancin.it