ψυκτικά μονομπλόκ επιτοίχια

Ψυκτικά μηχανήματα συντηρήσεως -καταψύξεως ταχύτατης εγκατάστασης σε όλες τις πλευρές του θαλάμου με ενσωματωμένο εξατμιστή και πίνακα ισχύος και αυτοματισμού.Αυτόματη απόψυξη,ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτης.Μονάδες ικανές να καλύψουν ψυκτικούς θαλάμους από 5 έως 10.000 κυβικά.Τα μηχανήματα έρχονται δοκιμασμένα από τον κατασκευαστή .Παρέχετε εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Λεπτομέρειες

ψυκτικά μονομπλόκ οροφής

Ψυκτικά μηχανήματα συντηρήσεως -καταψύξεως ταχύτατης εγκατάστασης στην οροφή του θαλάμου με ενσωματωμένο εξατμιστή και πίνακα ισχύος και αυτοματισμού.Αυτόματη απόψυξη,ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτης.Τα μηχανήματα έρχονται δοκιμασμένα από τον κατασκευαστή .Παρέχετε εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Λεπτομέρειες  • <
  • Σελίδα: 1 από 1
  • >