ψυκτικά μηχανήματα διαιρούμενα

Ψυκτικά μηχανήματα διαιρούμενα συντηρήσεως - καταψύξεως ταχύτατης εγκατάστασης. ενσωματωμένος πίνακας ισχύος και αυτοματισμού.Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θερμόμετρο.Αθόρυβη λειτουργία μηδενικά προβλήματα.Μονάδες ικανές να καλύψουν ψυκτικούς θαλάμους από 5 έως 10.000 κυβικά.Τα μηχανήματα έρχονται δοκιμασμένα από τον κατασκευαστή .Παρέχετε εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Λεπτομέρειες  • <
  • Σελίδα: 1 από 1
  • >